Trajnim i parë për gjeodetë të autorizuar për vitin 2019

Trajnim i parë për gjeodetë të autorizuar për vitin 2019

Më 7 mars të vitit 2019, u mbajt trajnim për gjeodetë të autorizuar, me temë ,,Përvojat nga Holanda nga fusha e hartografisë, IKDHH dhe gjeodezisë’’.
Mysafirët Haiko van der Vegt, menaxhues i projektit në kadastrin e holandez dhe Jandrik Bullens nga Univerziteti i Vageningenit kishin prezentime në temat e mëposhtme:

  • Hartat topografike 3D,
  • IKDHKH dhe PDOK,
  • Regjistrat Kryesorë,
  • Sistemi i kadastrës nëntokësore ,
  • Direktivë e UE dhe udhëzimet e BE-së për shkëmbimin e informacionit

Kjo punëtori ishte trajnim i parë i obligueshëm për vitin 2019. Gjithashtu ishin ndarë edhe Çertifikata për pjesëmarrjen në trajnimin e vazhdueshëm për vitin 2018.