Informim

Informim

Të nderuar,

Ju informojmë se sistemi ekat dhe ekat sporteli nuk do të kenë qasje në periudhën prej 17:30 deri më 19 :00 të 28.02.2019 (të enjten) për shkak të azhurnimit të të dhënave aktuale .

Me respekt,
Agjencia për kadastër të patundshmërisë