Arriti pjesa e parë e hartave topografike të shtypura

Arriti pjesa e parë e hartave topografike të shtypura

Të premten, më 14 dhjetor, viti 2018, Agjencia për kadastër të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë mori pjesën e parë të planifikuar të hartave topografike të shtypura në shkallë 1: 100.000 dhe 1: 200.000. Këto harta janë të shtypura në më shumë se pesëmbëdhjetë mijë kopje nga Drejtoria e përgjithshme për hartografi të Republikës së Turqisë, Ministria për mbrojtje e Republikës së Turqisë.

Shtypjen e këtyre hartave, të cilat i ka përgatitur Agjencia për kadastër të patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë, dhe në kuadër të Memorandumit për bashkëpunim të cilën AKP e ka nënshkruar me Drejtorinë e përgjithshme hartogafike në Ministrinë e Mbrojtjes të Republikës së Turqisë. Disa nga këto harta, për nevojat e tyre do të dorëzohen edhe në Ministrinë e mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë.