AKP-ja mbajti trajnime për përdoruesit profesionistë me temën “Paraqitja e kërkesave përmes E-kat sportelit për objektet infrastrukturore”

AKP-ja mbajti trajnime për përdoruesit profesionistë me temën “Paraqitja e kërkesave përmes E-kat sportelit për objektet infrastrukturore”

Agjencia për kadastër të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë më 29 nëntor mbajti trajnime për noterët – përmabruesit, si dhe përfaqësues të komunave – në termintë tjetër, në lidhje me përdorimin e aplikimit E-kat sporteli.

Me këtë aplikim të sistemit, AKP –ja jep mundësinë që përdoruesit profesional të munden në mënyrë elektronike të paraqesin kërkesa për dhënien e të dhënave për objektet e infrastrukturës dhe të paraqesin kërkesat për ndryshime të pronës, regjistrim në kadastrën e objekteve infrastrukturore si pjesë e kadastrës së patundshmërisë.

Mbi 200 vizitorë ishin prezent, përdorues profesional, morën pjesë në trajnimin mbi “E-kat –sporteli paraqitjen e kërkesave për objektet e infrastrukturës”, dhe ndoqën prezantimin në lidhje me përdorimin e këtij aplikacioni që tanimë ka funksionim të ri, u zhvilluan debate dhe u parashtruan shumë pyetje për të cilën kanë marrë gjithë përgjigje.