Përfaqësues të Agjencisë për kadastër të patundshmërisë (AKP) në takim me qytetarët e komunës së Çashkës

Përfaqësues të Agjencisë për kadastër të patundshmërisë (AKP) në takim me qytetarët e komunës së Çashkës

Përfaqësues nga Agjencia për kadastër të patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë, ishin në një vizitë pune në komunën e Çashkës. Në takim me qytetarët, e organizuar dhe me kërkesë të kryetarit Goran Stojanovskit, ku ishin përgjigjur një numër i madh pyetjesh nga palët e interesuara që ishin .

Për më shumë informata në ueb faqen e internetit të komunës së Çashkës.