Njoftim për dhënien e provimit për fitim të autorizimit për gjeodetët e autorizuar

Njoftim për dhënien e provimit për fitim të autorizimit për gjeodetët e autorizuar

Njoftohen kandidatët se më datën 24.04 të vitit 2018, me fillim në ora 15,00 në hapësirat e Fakultetit juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” – Shkup, do të mbahet pjesa e dytë e provimit, në sesionin e provimeve gjatë muajit shkurt, që për shkak të problemeve të natyrës teknike nuk u realizua në aftin e përcaktuar.

Ftohen të gjithë kandidatët që të paraqiten në terminin e përcaktuar me qëllim të realizimit të këtij provimi.