Plani për kontrollim të firmave private të gjeodetëve dhe QKP për vitin 2018

Plani për kontrollim të firmave private të gjeodetëve dhe QKP për vitin 2018

Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje e shpall planin për vitin 2018 sipas të cilit do të realizohen kontrollimet e firmave private të gjeodetëve, seksionet për kadastrën e patundshmërive dhe të Qendrës për kadastrën e patundshmërive.

Plani për kontrollim mund të merret në linkun vijues.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.