Njoftim për dhënien e provimit për fitimin e autorizimit për gjeodetët e autorizuar

Njoftim për dhënien e provimit për fitimin e autorizimit për gjeodetët e autorizuar

Njoftohen kandidatët se më datën 02.02.2018, me fillim në ora 9 në hapësirat e Fakultetit juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” – Shkup, do të mbahet pjesa e parë e provimit për fitim të autorizimit për gjeodetët e autorizuar, kurse më datën 22.02.2018, me fillim në ora 8.30 do të mbahet pjesa e dytë e provimit, në suaza të sesionit të provimeve gjatë muajit shkurt.

Ftohen kandidatët që të paraqiten në terminët e përcaktuar me qëllim të realizimit të provimit.

AGJENCIA PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.