Lista e zezë e kompanive private gjeodezike

Lista e kompanivë të liçensuara gjeodezike të cilëve licenca për kryerjen e punëve gjeodezike iu është marrur për shkak se janë vërtetuar punë të paligjshme

 

Изберете град

 

Бр. Назив Место
12 ГЕО БРБ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Скопје Одземена лиценца со рбр 02-15906/1 од 29.11.2011 Повеќе
60 ГЕО ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Одземена лиценца со рбр 02-13609/1 од 20.09.2010 Повеќе
132 ГЕО ДОМ ДОО Кочани Кочани Одземена лиценца со рбр 13-3912/2 од 08.03.2012 Повеќе
90 ГЕО МОНД ДООЕЛ Скопје Одземена лиценца со рбр 03-14843/1 од 03.11.2011 Повеќе
128 ГЕОГЕО увоз-извоз Тетово Одземена лиценца со рбр 13-2639/2 од 20.02.2012 Повеќе
71 ГЕОПЛАН ДОО увоз-извоз Скопје Одземена лиценца со рбр 13-20435/1 од 13.12.2012 Повеќе
92 ГЕО-ПРЕСПА ДООЕЛ Ресен Одземена лиценца со рбр 02-11068/2 од 12.08.2011 Повеќе
79 ГЕОПРОЕКТ ПРЕМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Битола Битола Одземена лиценца со рбр 03-351/1 од 28.10.2014 Повеќе
24 ГЕО-ФИЛИПОВ ДООЕЛ Радовиш Одземена лиценца со рбр 13-9698/2 од 15.06.2012 Повеќе
81 ДООЕЛ ГЕОМЕР Делчево Делчево Одземена лиценца со р.бр. 13-8353/6 од 17.05.2013 Повеќе
2 ЗЕМЈОМЕР ДООЕЛ-Скопје Скопје Одземена лиценца со рбр 02-13316/1 од 04.10.2011 Повеќе
61 МАК-ТРИМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Одземена лиценца со рбр 02-11744/1 од 01.09.2011 Повеќе
109 УКРГАЗПРОЕКТ-ПОДРУЖНИЦА Скопје Скопје Одземена лиценца со рбр 13-20894/6 од 24.12.2012 Повеќе


Горе