Имотен лист


Имотен лист

Со цел да се користат податоците од Геодетско – катастарскиот информационен систем, преку други државни органи, јавни служби и други правни лица (општини, нотари, извршители, приватни геодетски фирми и др.) во електронска форма, на странките им се пресметува надоместокот во износ од 180 денари за имотен лист.

Доколку сакате да извадите имотен лист за имотот што го поседувате и што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во Центарот за катастар на недвижности – Скопје или било кое Одделение за катастар на недвижности на територијата на Република Македонија и да приложите:

  • барање во писмена форма;
  • доказ за платен надоместок за услугата:
    • во хартиена форма – 180 денари,
    • во електронска форма – 150 денари (преку Дистрибутивниот геопортал на АКН).

Уплатата  може да се врши на шалтерот во Катастарот со платежна картичка на ПОС терминал
или на уплатница (образец ПП 50) во банка или во пошта:

Преземи барање (.pdf)
Купи имотен лист

 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *